תמ"א 38


פריזט חסון מתמחה בהשבחת מקרקעין, בייזום וביצוע של פרויקטים למגורים באיכות גבוהה ובתכנון אדריכלי המתאים את הבניין לסביבתו תוך הקפדה על כל הפרטים הקטנים והתחשבות בצרכי הלקוחות.

בשנים באחרונות החלה פריזט- חסון לפעול בתחום תמ"א 38 באמצעות חברת הבת בית חסון. בפעולתה במסגרת תמא 38 שומרת החברה על עקרונותיה לפעול במקצוענות תוך שיתוף פעולה מירבי עם הדיירים והכל בכדי ליצור מוצר איכותי ומתקדם המתאים לסיסמת החברה "יצירות מופת בבניה". 

ביצוע תמ"א עם פריזט –חסון מבטיחה את איכותה המירבית של הבניה בהתאם לכל הוראות התכנון והבניה וכן מובטחת לרוכשים ולדיירים הקיימים אחריות על הבניה לעד 7 שנים לפי חוק מכר דירות.

תהליך העבודה

לצפייה בעיקרי המפרט הטכני לחץ כאן.

1. סיור ראשוני לבדיקת היתכנות ביצוע - עם קבלת הפנייה הראשונית מצד הבניין, נציג חברתנו יגיע לביקור במקום, יבחן את נתוני הבניין ואת התאמתו לדרישות תמ"א 38 וכמו כן את האפשרויות השונות הניתנות לביצוע לשם שדרוג הבניין: הוספת מעלית, הוספת מקומות חניה, הוספת קומה וכמובן חיזוק הבניין.

2. מפגש היכרות עם נציגות הבניין - בשלב זה תמנה החברה מנהל פרויקט מטעמה, אשר ייפגש עם נציגות הבניין ויציג את אופן הפעולה ואפשרויות הפיתוח המוצעות. נציגות הבניין תתבקש "למפות" את מבנה הבעלויות בדירות ולהציג בעיות פוטנציאליות אם קיימות כאלה..

3. הכנת תכנית אדריכלית והנדסית - עם קבלת ההחלטה על יציאה לפרויקט, תכין החברה בלוח זמנים מוגדר תכנית אדריכלית והנדסית מפורטת, שתכלול את החיזוקים שיתווספו, בניית המעלית, תוספת המרפסות והממ"דים (במידה וניתן), תכניית החניות, הפיתוח הסביבתי וכל מה שהוסכם עליו בשלב הקודם.

4. מפגש לתיאום התכנון - עם השלמת התכניות תיקבע פגישה עם בעלי הדירות, בה הן יוצגו בצורה מפורטת ומקצועית, בתוספת להדמיות ממוחשבות שיאפשרו לדמות את התוצאה הסופית של הפרויק ולהעריך את תרומתו למראה הבניין הנוכחי.

5. חתימה על הסכם התקשרות - עורך דין שבחרה נציגות הדיירים (שכר טרחתו ימומן על ידי החברה) עובר על פרטי ההסכם, מעביר את הערותיו ומאשר אותו. לאחר ההסכמה, הצדדים חותמים על ההסכם ומתקדמים לשלב הגשת התכניות.

6. הגשת תכניות מפורטות לוועדה המקומית - תכניות ביצוע הפרויקט עוברות עיבוד מפורט באמצעות אדריכל, שמתאים אותן לדרישות הרשות המקומית. בשלב זה ניתנת תשומת לב מרבית לפרטים הקטנים, שמבטיחה את הצלחת ביצוע הפרויקט בלוח הזמנים שנקבע.

7. קבלת היתר בנייה והתחלת העבודות - עם קבלת האישורים הנדרשים, תהליך הבניה מתחיל תוך התחשבות מקסימלית בנוחות הדיירים. ככלל, בתחילה מתבצעות עבודות חיזוק הבניין והוספת פיר המעלית ולאחר מכן עוברים לבנייה הנוספת ולפיתוח הסביבתי.

8. סיום העבודות - בתום העבודות נמסר הבניין המשודרג לבעלי הדירות, לשביעות רצונם עד לאחרון הפרטים. הדיירים נהנים מעליה ברמת החיים, עלייה משמעותית בשווי השוק של הדירה שבבעלותם, והחשוב מכל - הגנה משופרת במקרה של אסונות טבע.


 

 
 

פרויקטים תמ"א 38